23 prilike za molitvu mamino blago

“Molite se bez prestanka! U svemu zahvaljujte jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.”

1 Solunjanima 5: 17, 18

“Vi trebate iskušati snagu molitve daleko češće kako bi rastuće više prepoznali Ljubav vašeg Oca, jer Ja ću vam uvijek dati što Me tražite u čvrstoj vjeri, i kada otkrijete da vas čujem i da vam Moja Ljubav daje sukladno vašoj vjeri, vi ćete se osjećati uvijek više blisko povezani sa Mnom. Vi bi uvijek trebali znati da je molitva most da bi Me dosegli, jer u molitvi vi uspostavljate vezu sa Mnom i Moja snaga Ljubavi može ostvariti učinak u vama.”

” Snaga molitve” BD 8607

Čitajući ove istine razmišljala sam na koji način učiniti mojim malim dečkima Isusa prisutnim cijelog dana, kako ih potaknuti da Mu se u danu obraćaju što češće, kako bi Ga upoznali što bolje.

Izazov je bio utoliko veći što i ja sama radim intenzivno na tome.… Čitaj dalje..