Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.
Mudre izreke 4:20

U jedno sam posve sigurna. U Riječi Božjoj je zaista život i moja duša uistinu trpi ukoliko dnevno ne prima potrebnu količinu duhovne hrane. Najvažnija stvar u ovom našem životu jest priskrbiti duši što joj je potrebno da ostvari svoj cilj na Zemlji, a tijelo podrediti da služi svrsi koju duša u njemu obavlja. U užurbanom tempu kojim živimo nažalost često zaboravljamo na dušu i činimo sve kako bi održali na životu ovaj tek fizički omotač. Naravno da tijelo potrebuje svoj dio i brigu, no brigu oko naše duše, trebali bi postaviti kao prioritet. Mi smo ipak duhovna bića, zar ne?

Svjesna kako se gore navedeni citat odnosi i na nas kćeri 😉  dugo sam vremena bila prilično nezadovoljna količinom vremena provedenim čitajući Riječ.… Čitaj dalje..