U novom nastavku želja nam je podjeliti sa vama kako smo postigli sklad u braku kroz zauzimanje Bogom namjenjenih uloga za muža i ženu u braku, te kako su često citirani stihovi iz Poslanice Efežanima krivo shvaćeni čime se postigla potpuno kriva slika o Kršćanskom braku koja nije poželjna današnjem čovjeku.

No, ako se shvati da nam Bog želi dobro i najbolje za nas i da svaka uputa za naš život iz Njegove Riječi je izrečena iz najveće Ljubavi za naše najveće Dobro, onda pravilno razumijevanje i življenje tih uputa mora donijeti isto tako dobre plodove – i upravo o tome nas dvoje svjedočimo.

Šaljemo vam ljubav i blagoslove!

Javite se ako vam ikako možemo pomoći!

Frano i Tereza <3

Efežanima 5

20 Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
21 Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!
22 Žene svojim muževima kao Gospodinu!Čitaj dalje..