U novom nastavku želja nam je podjeliti sa vama kako smo postigli sklad u braku kroz zauzimanje Bogom namjenjenih uloga za muža i ženu u braku, te kako su često citirani stihovi iz Poslanice Efežanima krivo shvaćeni čime se postigla potpuno kriva slika o Kršćanskom braku koja nije poželjna današnjem čovjeku.

No, ako se shvati da nam Bog želi dobro i najbolje za nas i da svaka uputa za naš život iz Njegove Riječi je izrečena iz najveće Ljubavi za naše najveće Dobro, onda pravilno razumijevanje i življenje tih uputa mora donijeti isto tako dobre plodove – i upravo o tome nas dvoje svjedočimo.

Šaljemo vam ljubav i blagoslove!

Javite se ako vam ikako možemo pomoći!

Frano i Tereza <3

Efežanima 5

20 Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
21 Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!
22 Žene svojim muževima kao Gospodinu!
23 Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela.
24 Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!
25 Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju
26 da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ
27 te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane.
28 Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.