23 prilike za molitvu mamino blago

“Molite se bez prestanka! U svemu zahvaljujte jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.”

1 Solunjanima 5: 17, 18

“Vi trebate iskušati snagu molitve daleko češće kako bi rastuće više prepoznali Ljubav vašeg Oca, jer Ja ću vam uvijek dati što Me tražite u čvrstoj vjeri, i kada otkrijete da vas čujem i da vam Moja Ljubav daje sukladno vašoj vjeri, vi ćete se osjećati uvijek više blisko povezani sa Mnom. Vi bi uvijek trebali znati da je molitva most da bi Me dosegli, jer u molitvi vi uspostavljate vezu sa Mnom i Moja snaga Ljubavi može ostvariti učinak u vama.”

” Snaga molitve” BD 8607

Čitajući ove istine razmišljala sam na koji način učiniti mojim malim dečkima Isusa prisutnim cijelog dana, kako ih potaknuti da Mu se u danu obraćaju što češće, kako bi Ga upoznali što bolje.

Izazov je bio utoliko veći što i ja sama radim intenzivno na tome. Na koji način organizirati svoj dan da u njemu što češće okrećem svoje misli k Ocu? Da Ga tražim za snagu u svemu što započinjem, da moje srce iz dana u dan sve više čezne za Njime, da više ništa ne započinjem bez Njega i da na kraju ne mogu ni zamisliti da bi moglo proći neko kratko vrijeme, a da Ga se ne sjetim? Ono što sam sama spoznala tijekom ovog perioda željela sam prenijeti njima.

Imajući ove Riječi na umu:

“Međutim, to mora biti molitva u duhu i Istini, jer vaše usne također mogu izgovarati riječi u obliku molitve koje ne mogu doseći Moje uho budući se one ne uzdižu k Meni iz dubine vašeg srca.

” Snaga molitve” BD 8607

Htjela sam da znaju kako je Isus uvijek pored njih i kako ih je u svakom trenutku sposoban čuti, čim oni svoja mala srca iskreno i s povjerenjem okrenu Njemu. Htjela sam također da molitvu ne vežu za određeni dio dana i da ju ne izgovaraju “napamet” već onako iskreno, dječje kako bi to napravili da trebaju pomoć od tate ili mene.

I na kraju, htjela sam da razumiju kako je molitva most do predivnog Isusa (Izaija 9:5) kojeg još ne mogu vidjeti i kako kroz molitvu dobivaju snagu za sve dobro što žele napraviti u svojim malim životima.

“Iskoristite snagu molitve, zakoračite na most do Mene onoliko često koliko je to moguće za vas, nikad Me ne isključujte iz vaših misli, predstavite Mi sve vaše zahtjeve, bez obzira koliko mali bili, jer Ja vam želim dokazati da poznajem sve vaše misli, probleme i želje tako što uvijek interveniram i izvodim vas iz sve nedaće, time što Sam vaš neprestani pratilac, jer čak najmanja misao će Me privući ka vama i Moja Ljubav će teći ka vama, što će vam uvijek pomoći da napredujete.”

” Snaga molitve” BD 8607

Promatrajući naš dan i istražujući iskustva drugih mama došla sam do ovog popisa prilika u kojima možemo našeg nebeskog Tatu za nas vidljivog u Isusu Kristu (Ivan 14:8,9) učiniti djeci prisutnijim u danu. Moja je molitva, da među njima prepoznate bar još jednu priliku, još jedan mali most do upliva Njegove snage i ljubavi u vašim životima i životima vaših najmanjih.

Kada su tužni ili se boje

Mala djeca se od najranije dobi suočavaju s različitim strahovima. Već u dobi od dvije godine kod male se djece razvija se strah od gubitka ljubavi voljene osobe, od treće do šeste godine djeca se počinju bojati nepoznatih osoba i mraka, da bi oko šeste godine prevladao strah od natprirodnih stvari: čudovišta i sl. Prilika je to da im pokažemo način na koji će umiriti svoja mala srca te da ih na njima razumljiv način uputimo k Onome u kojem doista nema straha (Ivan 4:18) i Onog koji će uvijek svoje zaštitničke ruke držati nad njima i neće dopustiti da im se išta loše dogodi. (Psalam 91).

Kada im se nešto lijepo dogodi

Imamo li na umu kako sve dobro dolazi od Boga (Jakovljeva 1:17) neće nam biti problem pronaći toliko puno prilika u danu da budemo zahvalni na svim blagoslovima kojima smo okruženi.

Kada vide da se vi molite

Kada dijete vidi da se vi molite, pozovite ga k sebi. Pomolite se zajedno za nešto što je vama i njemu važno. Neka djeca u nama vide  ljubav i povjerenje kojim se obraćamo Isusu.

Kada pogriješe

Vrlo je važno kod djece osvještavati dobro i loše ponašanje, no isto je tako važno upućivati ih na to kome se obratiti kada se takve situacije dogode. Potrebno ih je upućivati na to koliko je Isus dobar i koliko je spreman uzeti svaku njihovu pogrešku na sebe i kako predajući svoje pogreške Njemu čiste svoja mala srca.

Kada vi pogriješite

Djeca ne trebaju roditelje koji su savršeni. Oni trebaju roditelje koji vjeruju u Isusa koji je savršen i koji se svakim danom trude mijenjati na Njegovu sliku. Svakako istaknite djetetovo loše ponašanje, no nemojte se bojati pred djecom priznati da ste pogriješili i nakon toga tražiti oprost od Isusa i od njih ako je to potrebno. Neka djeca vide da i mi veliki, iako znamo puno toga više nego oni, ponekad pogriješimo ali da se trudimo iz dana u dan biti sve bolji prema uputama koje nam je Isus ostavio.

Kada su bolesni

Naučite djecu odmalena kako je njihov nebeski Tata Iscjelitelj kojem se uvijek mogu obratiti kada ih nešto boli.

Kada je netko drugi u potrebi

Nikad nije dovoljno rano početi razvijati osjećaj suosjećanja za drugog u potrebi. Roditelji će sami prepoznati kada je dijete dovoljno zrelo da razumije kako može pomoći prijatelju ili članu obitelji upućujući svoje molitve Isusu.

Kada započinju nekakav posao

Uputimo djecu na to da traže blagoslov od Isusa u poslovima koje započinju. Objasnimo im koliko će posao puno lakše obaviti ako pored sebe budu imali Onog koji je obećao biti njihov Pomagač.

Prije spavanja

Već dugo prije spavanja molimo molitvu 5 prstića. Nama kao roditeljima prekrasno je gledati kako iz dana u dan u molitvi otvaraju sve više svoja mala srca i sve više toga žele podijeliti s Isusom.

Nakon buđenja

Ne zaboravimo uputiti djecu da na početku dana zatraže blagoslov za sve male pothvate koje planiraju izvesti.

Prije jela

Osim zahvalnosti za hranu koju jedemo djeci također možemo objasniti kako će hrana biti puno zdravija nakon što ju Isus blagoslovi.

Eto tako

Jednako tako kao što ne tražimo posebnu priliku da razgovaramo s voljenim osobama, djecu bi trebala naučiti kako ne mora postojati ni posebna prilika za razgovor s Isusom. Možemo to jednostavno napraviti jer Ga volimo i sretni smo što je tu pored nas. 🙂

U Ljubavi Kristovoj,