Istinu vam kažem: Ako ponovno ne postanete poput male djece, nikada nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Matej 18:3

Ovih mi je dana, dok sam prala suđe, prišao moj trogodišnji sin i upitao me sav ozbiljan “Mama možemo li mi vidjeti Isusa?”, objasnila sam mu kako Isusa još ne možemo vidjeti budući da su nam srca još malo “zmazana”. (Matej 5:8). Pitao me zašto su “zmazana”, na što sam mu odgovorila da se srce “zamaže” kad ljudi nisu dobri, kada se recimo on svađa sa svojim bracom ili ne želi dijeliti igračke s njim.
Nastavila sam dalje sa poslom i nemalo se iznenadila kada mi je ponovno prišao s velikom mokrom mrljom na majici. Sva iznenađena upitala sam ga što se dogodilo, a on mi je rekao kako je spužvicom oprao srce sebi i braci kako bi mogli vidjeti Isusa.

Gledala sam ih u suzama, a iznutra mi je duša pjevala od radosti. Koliko toga možemo naučiti od onih najmanjih. (Matej 18:3)

Danima razmišljam koje to osobine našu vjeru čine dječjom. I na ovom jednostavnom primjeru dječje vjere možemo puno toga naučiti.

1.Dijete nije znalo riješenje problema i priznajući tako svoju slabost i nesavršenost povjerljivo mi je došlo sa pitanjem.
2.Nakon što je dobilo odgovor nije ga pokušavalo razumski objasniti, nije pružalo otpor, nije uzimalo u obzir teškoće po putu, u dječjoj poslušnosti prihvatilo je ono što sam mu je rečeno kao jedinu istinu.
3.Kada je nailazilo na teškoće (tražeći čime bi ga mogao oprati ) i dalje je osjećalo moju roditeljsku ljubav i potpuno mi vjerovalo da ga vodim ispravno.

Postanite poput male dječice onda ćete Me biti sposobni ljubiti kao što dijete ljubi njegova Oca. Ne suprotstavljajte se Mojoj volji nego Mi dopustite da vas vodim; primite Moju Očinsku ruku i slijedite Me bez otpora i s potpunim povjerenjem da ću vas voditi ispravno. BD 3292 “Ljubav djece…Roditeljska ljubav..

I onda mi je postalo još više jasno zašto naš Otac s tolikom ljubavlju gleda prema onima koji odluče ponovno postati malenima.

I stoga ćete vi razumjeti da Ja ne gledam na one koji su veliki, namjesto toga, Ja se prigibam onima koji su maleni; da Ja ne vrednujem što ljudsko biće ostvaruje ili je ostvarilo s njegovim ljudskim sposobnostima i njihovim treningom, namjesto, Ja jedino gledam u njegovo srce kao takvo, i da je svaka zraka Ljubavi koju otkrijem unutra Meni ugodna, jer ova zraka Ljubavi nema ništa s ljudskim sposobnostima, ona je bila zapaljena jedino kroz iskrenu vezu sa Mnom, koja karakterizira ispravan Otac-dijete odnos. I prema tome jedino ‘istinsko dijete’ će doći u posjed Mojega Kraljevstva, kao što Sam obećao kroz Moju Riječ. BD 7165 “Ispravan Otac- dijete odnos

Nisam mogla prestati razmišljati koliko ljudi uistinu uspije uspostaviti ovaj blizak odnos? Odnos djeteta i Oca. Odnos pun povjerenja. Koliko je ljudi svjesno kako naš Otac Isus Krist (Izajia 9:6) želi stalno biti prisutan u našim životima, kako želi da tražimo za savjet u svemu što mislimo i činimo? Koliko ljudi razumije kako naš Otac ne želi da ga se samo poštuje već i da ga se ljubi cijelim srcem kako bi bio u stanju oduševiti nas sa svojom beskrajnom Ljubavi ?

Moja je molitva da ove Očeve upute čitate polako, iznova  i iznova dok ne pronađu put do vašeg srca, dok u njemu ne zapale ljubav koja će vam dati snagu da još jače primite Isusa za ruku koji će vas u svojoj većoj od najveće Ljubavi voditi na svim vašim putevima.

U Ljubavi Kristovoj, Tereza