Moje drago dijete …. Blagoslovljen onaj koji svoju patnju uvijek podnosi sa strpljenjem, koji svoj križ voljno uzima na sebe i tko Mi je uvijek spreman služiti. Sa njega ću skinuti svaku patnju u kratkom roku. Pazite na vaše zdravlje tijela i duše, jer jedino tada možete u sebi nositi zdrav duh. Tjelesna patnja stvara poslušne ljude, ne želi li se deformirati duh, i kad razmišljate o sudbini koja vam donosi patnju, ne zaboravite nikada da je to sredstvo za iskorijenjivanje mana i slabosti u vama …. A i vi ste uvelike zaslužni za uzrok bolesti i tjelesnih smetnji …. Stoga se i sile tame unose s takvim sredstvima kako bi učinile da posrnete na vašem putu ka gore.

Želite li da vam patnja bude od koristi i prođe pored vas, njegujte strpljenje i podatnost. Patnja, koja čovjeka pročišćava i stavlja mu pečat podatnosti, od Mene je blagoslovljena. I zato ne upadajte u grešku da se bunite protiv nje, nego i za to zahvaljujte vašem nebeskom Ocu, jer je to opet jedna stepenica koja vas vodi naviše, k Njemu …. I opet će vam molitva donijeti olakšanje, ako je pravi trenutak. Jer, nikada vam Otac ne polaže križ koji bi bio pretežak za nositi, On zna što vam je potrebno, i  vodi vas putem patnje samo kako biste postali savršeni. Stoga slavite Oca u svu vječnost …

AMEN