Nevolja nikada nije veća od Božje volje za pomoć …. On zna zašto dozvoljava da vam ona dođe, i kad je ona ispunila svoju funkciju, da vas je potakla na intimniju povezanost s Njim, On će ju i otkloniti i vidljivo vam doći u pomoć. Jer Njegova moć beskrajno je velika, i Njegova Ljubav beskrajno duboka …. I, ako vjerujete da On ne želi da patite bez razloga, da On za vaše duše ima samo dobre namjere, trebate se samo preporučiti Njemu i Njegovoj milosti, i On će vam pomoći u svakoj nevolji i poteškoći. No uvijek morate imati u prvom planu sudbinu vaše duše, uvijek morate prvo biti fokusirani na duševno sazrijevanje, znači na ispunjavanje Božje volje, jer na svijetu ste jedino kako biste se oblikovali prema Božjoj volji.

Zanemarite li Njegovu volju, tada putem patnje na to morate biti potaknuti; no ispunjavate li slobodnom voljom Njegovu volju, patnja će za vas uvijek biti podnošljiva, pa čak i ako ju radi sebe ili radi vaših bližnjih morate uzeti na sebe. Jer u doba duhovno najnižeg stanja, gdje je čovječanstvo nemarno pri ispunjavanju Božanskih Zapovijedi, gdje ono više ne živi u skladu sa Božanskom voljom, na cijelo čovječanstvo u povećanoj mjeri i mora doći patnja i nevolja, da bi se ono promijenilo i ispunilo svrhu svog zemaljskog života.

Shvatljivo je da će pritom biti pogođeni i oni ljudi koji se u životu ravnaju po Božanskoj Volji, no za njih će nevolja uvijek biti lakša za podnijeti, na njima će Božja pomoć uvijek biti prepoznatljiva, On će uvijek činiti da oni osjete Njegovu Ljubav i pomagati će im Svojom Svemoći i Svojom Ljubavlju koje će uvijek dolaziti do izražaja kod Njegovih vlastitih. Jer On želi ojačati njihovu vjeru, On Sâm im se želi očitovati kao dobri Otac uvijek spreman da pomogne, Koji Svoju djecu ne napušta u nevolji ako Ga zovu u pomoć. I svaka zemaljska kao i situacija duhovne nevolje ljude bi trebala potaći na to da Ga zazovu, u srcu, u duhu i u istini ….

Jer iskrenim zazivanjem Boga, čovjek se povezuje s Njim i od Njega može primiti snagu koja je potrebna za sazrijevanje njegove duše. I uvijek nanovo Bog se Svojim Vlastitima očigledno objavljuje, i tko na to obrati pažnju, u Njegovu Ljubav i pažnju svakodnevno i u svaki čas može biti uvjeren, i taj će Ga u srcu slaviti i veličati i biti Mu zahvalan …. jer nema te nevolje veće od Sile i Ljubavi Onoga Koji ju šalje …. On uvijek zna izlaz, čak i kad se zemaljski nevolja čini nepremostiva …. Stoga vjerujte u Njega i ne dvojite Njegovu Ljubav, jer Ona vas obuhvaća i nikada vas ne ignorira (tj. ispušta iz vida), kako biste Ga prepoznali i postali i ostali Njegovi za svu Vječnost ….

AMEN