put koji vodi do doma istinske kršćanske obitelji
Ako Gospod kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Gospod grad ne čuva, uzalud stražar bdi.
Psalam 127:1a
 

Kršćanski je dom za mene dom u kojem je Isus prisutan kao dio obitelji. To je dom u kojem ljubav i vjera, malo po malo, postaju nerazdvojivi od ostalih dijelova obiteljskog života. Dom je to koji vjerojatno nije savršen, ali u njemu roditelji i djeca ustrajno nastoje svakim danom biti sve bolji i bliže svome Bogu kojeg vide u Isusu Kristu.

Dok sam se spremala pisati ovaj tekst naišla sam na jedan, po meni, divan tekst koji na tako jednostavan način objašnjava što je, a što nije kršćanski dom.

Svaki kršćanski roditelj spremno će priznati kako svoju djecu odgaja u kršćanskom domu, no krenete li kopati malo dublje često će te otkriti da oni zapravo misle na kršćansku kulturu i običaje. Ipak, kršćanske aktivnosti i interesi ne čine kršćanski dom.

Budimo još određeniji, kršćanski dom nije određen onime što djeca čine. Dijete može redovito čitati Bibliju, slušati kršćansku glazbu, družiti s prijateljima kršćanima, ići redovito na misu, vjeronauk i još uvijek ne odrastati u kršćanskom domu. Bez obzira na to u koliko aktivnosti djeca sudjelovala nisu oni ti koji grade kršćanski dom već njihovi roditelji. Što onda čini kršćanski dom?

Jednostavno rečeno kršćanski dom je dom u kojem je Bog prisutan u životu roditelja. On je kršćanski ne samo u svom imenu, već u stvarnosti- Isus je prisutan svojim Duhom u ljudima koji žive u tom domu. Kuća bez dobrih temelja će se srušiti i samo će čvrsti temelji osigurati čvrst i stabilan dom. Na isti način je Krist temelj kršćanskog doma. To što se roditelji nazivaju kršćanima ne znači da će nužno i stvoriti kršćanski dom. Stvar je odluke roditelja žele li uistinu sagraditi svoj dom na stijeni koja je Isus Krist i Njegovoj Riječi odnosno zapovijedima Ljubavi.

Odluka je na roditeljima u kojoj mjeri žele rasti u vjeri i ljubavi prema Bogu i bližnjima. I točno onoliko koliko sami posjeduju ljubavi i vjere moći će prenijeti svojoj djeci. Ono što sami ne posjeduju neće moći ni prenijeti dalje. Otkud onda krenuti, kako krenuti graditi kršćanski dom?

Hvala Ocu našem koji nam je u Evanđelju ostavio jasne upute za život. Jednom kada smo se sami zaputili tom stazom i odlučili svoja srca promijeniti u Ljubav znat ćemo kako i svoju djecu hraniti Božjom Riječi i Ljubavlju Kristovom budući da su one već u nama.

I tako se gradi kršćanski dom malo po malo. Ljubav koju primimo kroz Božju Riječ, molitvu i djela ljubavi polako prenosimo dalje. Sve počinje u našim srcima.

U Ljubavi Kristovoj, Tereza