mamino blago pocetak kako je sve nastalo
Mamino blago
Svim srcem vjerujem kako su ljubav i živa vjera najveće blago koje ja kao mama mogu prenijeti mojoj djeci

Još od rođenja naše djece moj Frano i ja smo se trudili i tražili načine kako ih odmalena naučiti voljeti njihovog Oca na nebu. Tražili smo načina kako da njihova vjera u Isusa Krista bude živa, a zapovijedi ljubavi koje nam je ostavio vodeći princip u životu.

Osim zajedničke molitve, čitanja knjigica i slikovnica ja sam malo po malo počela osmišljavati različite igre kojima sam im na njima zanimljiv način željela prenijeti svoj doživljaj Boga. Htjela sam ih pokazati kako Isus Krist nije neki udaljeni Bog kojem se trebaju moliti samo kad su u nevolji, da On nije samo naš Stvoritelj već i naš Otac na nebu koji žudi uspostaviti kontakt sa nama. Koji nas voli više nego što ćemo mi Njega ikada moći i koji više od svega želi ponovno zadobiti našu ljubav. S druge strane osmišljavala sam igre kojima sam kod njih željela potaknuti nesebičnu ljubav prema bližnjem, a u njihova mala srca usaditi vrline poput dobrote, blagosti, strpljivosti, velikodušnosti i vjernosti.

Puno sam molila za snagu mudrosti, ljubavi i strpljenja kojom ću ih odgajati. Ideja i novih spoznaja je bilo sve više i ja sam ih u jednom trenutku krenula zapisivati u jedan mali poseban blokić. Nedugo nakon toga počela sam pratiti i iskustva i savjete drugih mama koje su se trudile odgajati svoju djecu u  duhu Božje Riječi. Puno sam čitala, molila i pratila Isusov glas u srcu. Kako su se ideje razvijale ja sam sve više osjećala potrebu da svoju radost iskustvo i znanje podijelim sa drugim mamama.

Na samom početku moja ideja je bila da ovaj blog bude prikaz aktivnosti koje mame mogu raditi sa svojom djecom. Što sam više razmišljala postajala sam svjesnija kako same aktivnosti nemaju nikakvu vrijednost ukoliko mama sama nije ispunjena Duhom i iz toga Duha poučava svoju djecu. Počela sam razmišljati na koji način mame potaknuti da pronađu svoj osobni odnos s Isusom, da svoju majčinsku ulogu ne vode same, već ruju pod ruku s Onim koji im je obećao biti njihov, Pomagač, Tješitelj i Savjetnik. Razmišljala sam kako potaknuti mame da u svom prebukiranom danu pronađu vremena za molitvu koja će im dati snage za sve ostalo što ih čeka. Razmišljala sam i na koji način žene mogu svojim primjerom utjecati na svoje muževe, njih potaknuti na dublji odnos s Bogom tako da zajednički mogu izgraditi svoj dom na čvrstim temeljima, te tako zajednički odgajati svoju djecu u vjeri. Razmišljajući kako potaknuti druge ja sam sama došla do mnoštva novih spoznaja, toliko toga naučila, a imam osjećaj da sam tek na početku

I evo ga tu pred vama Mamino blago, moje srce na dlanu moja iskustva, iskustva moje obitelji, stvari na kojima trenutačno radimo i na kojima želimo raditi. Jedan od načina kako ja zahvaljujem Isusu na svemu prekrasnom što radi u nama i po nama.

Moja je iskrena molitva da u ovim tekstovima prepoznate Ljubav koja će osnažiti sve ono dobro u vašim obiteljima, koja će vas potaknuti da promijenite ono što može biti bolje i tako bude malen putokaz prema prekrasnom, ispunjenom životu u Isusu Kristu.

Tereza