Štogod poslužuje  dobrobiti vaše dušeje bilo pred-viđeno od vječnosti. Prema tome vi možete promatrati svaki mučan i uznemiravajući, radostan i izgrađujući doživljaj, koji jedino cilja postići vašu psihološku zrelost, kao da vam je bio nametnut od strane Mene. I ako razmotrite smjer vašeg života sa ove točke gledanja onda vas ništa ne bi trebalo uznemiravati, opterećivati ili plašiti… jer sve to je samo za vaše najveće dobro… Svaki doživljaj vam omogućava sazrijeti, vi možete izvući korist za vaše duše sve dok uvijek prepoznate Mene kao Onoga Koji dozvoljava da se to dogodi, i ostanete u kontaktu sa Mnom time što ćete neprestano bacati poglede nagore spram vašeg Oca, Koji vas na ovoj Zemlji želi oblikovati u Njegovu djecu. Strah i briga su nepotrebni ako ih izručite Meni i molite za Moju pomoć. Vi niste nikada sami ako dozvolite Moje prisustvo pored vas, ako ne želite biti sami i nikada Me ne isključite izvašeg života, ako ostavite vaše misli, potrebe i akcije u potpunosti Meni, ako Mi dozvolite da se pobrinem za njih, tako da ću vas Ja voditi a vi ste samo izvršitelji Moje volje. Mogli bi putovati vašom zemaljskom stazom bezbrižni i bez uzrujanosti ako bi uvijek hodali sa Mnom… Ipak svijet često stoji između vas i Mene i razdvaja nas, svijet je blizu vaših očiju, i vi Me zanemarujete premda želite pripadati Meni. Svijet vam je i dalje previše važan, vi ne shvaćate njegovu beznačajnost budući da ste još uvijek upleteni u svijet. Međutim, čim ste Me sposobni cijeniti iznad svijeta, čim ste sposobni postaviti Mene na prvo mjesto, svijet vas više neće opterećivati, on vas neće uznemiravati, vi ćete biti u stanju nositi se sa lakoćom i biti gospodar svega što vam se približava na svjetovnoj razini. Pokušajte, dopustite Mi da se brinem za vas i povjerite sebe Mojoj zaštiti i skrbi sa potpunom vjerom. Najprije ispunite vašu obavezu spram Mene tako što ćete živjeti u skladu sa Mojom Riječju i raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Onda vi također trebate obavijestiti druge ljude o Mojoj volji tako što ćete ih uvijek podsijećati na njihovu istinsku sudbinu, tako što ćete ih motivirati da poboljšaju njihove duše i predavanjem dalje Moje Riječi, koju ste primili od Mene i koja će ih prosvijetliti tamo gdje su još u tami. Skrećite pažnju vaših bližnjih ljudskih bića na činjenicu da Sam Ja u kontroli nad sudbinom svih ljudi, da se ništa ne dogodi ljudima bez značenja i svrhe, da je viši razvoj svrha svakog doživljaja, i da je sve podnošljivo ako se za pomoć pristupa Meni, ako Sam priznat kao Kontrolor i Stvoritelj od vječnosti te Mi se upućuje molitva za Moju Očinsku skrb. Opomenite ih da Me ne zaborave poradi svijeta, onda će zemaljska staza svake pojedinačne osobe biti lagana i sigurna i njegova će duša izvući dobrobiti iz svakog doživljaja. Jer Ja jedino želim da vaša duša sazrije kada trebate prolaziti kroz patnju, ali vi ju možete učiniti podnošljivom za vas ako obratite pažnju na Moju Riječ i uvijek Mi dopustite da hodam sa vama. Jer Ja Sam vaš Otac i jedino želim najbolje za Moju djecu. AMEN