Stupite u kontakt sa Mnom u duhu i biti ćete u stanju crpsti sa izvora života, bit ćete sposobni sebe zadovoljiti sa nebeskim kruhom, primit ćete snagu i ne trebate više gladovati usprkos vaše zemaljske nevolje, jer tijelo i duša će biti okrijepljeni ako prihvatite Moju Riječ, nebeski kruh… Tijelo i duša će živjeti… prijašnje onoliko dugo koliko Sam odlučio, ali potonja u vječnosti. Vi jedino trebate hraniti dušu, priskrbiti joj hranu koja osigurava njezin život, pošto vam je beživotna duša u živahnom tijelu na propast čim morate napustiti vaš zemaljski život; budući je mrtva duša bez snage, a ipak ne bez osjećaja, i u svom mrtvom stanju će trpjeti nezamislivu bol. Prema tome, stvorite joj život, ne dopustite da uđe u vječnost u mrtvom stanju, umjesto toga, pobrinite se da će živjeti te biti sposobna biti aktivna u drugom životu, da će biti puna snage i prema tome blaženo sretna. Život duše zahtjeva neprestanu priskrbu ishrane, duhovne hrane, tako da postane snažna i sposobna raditi. Kao Davatelj duhovne ishrane Ja vam ju neprestano nudim i čekam na vašu voljnost za njezinim primanjem, Ja vas neprestano pozivam da se pričestite sa Mnom kako bi vam ponudio Svoju Riječ, Moje tijelo i Moju krv, kako bi vas nahranio sa hranom koja će vašoj duši osigurati vječni život… I vi bi trebali slijediti ovaj poziv, trebali bi prići sa gladnim srcem i dopustiti sebi da vas nahranim i osvježim, vi ćete biti Moji gosti koji će primiti od Mene sve što vašim dušama treba za život… Vi ne bi trebali omalovažavati Moju Večeru, ne mimoiđite ju ostavljajući hranu, koja vam je ponuđena od strane Moje ljubavi, nedodirnutu… vi bi uvijek trebali tražiti kontakt sa Mnom i dozvoliti Mi da vas obaspem sa darovima, to jest, vi bi trebali žudjeti za Mojim darom i sa zahvalnošću ga primiti… Jer Ja vam ne mogu dati ništa ako vi nećete ništa, budući je Moja ishrana, nebeski kruh, doista slasna i ne može se dostaviti onima koji ne žude za njom. Prema tome, vaše vas srce mora nagnati k Meni, vi morate tražiti kontakt sa Mnom i apelirati Mi zbog ishrane za vašu dušu, vi Mi morate prići potpuno svjesni i htjeti primiti Pričest, Moju Riječ, koju vam nudim sa ljubavlju i koja je duhovna hrana i duhovna okrijepa koju Sam blagoslovio sa Mojom snagom i prema tome je životo-dajna za svakoga koji ju uživa u čežnji za Mnom i Mojom ljubavlju… Njegova će žudnja biti zadovoljena a ipak će ga prisiliti doći k Meni opet i iznova, jer svatko tko je jednom kušao Moj kruh sa nebesa, svatko tko je jednom sebe osvježio na izvoru Moje ljubavi, će mu se opetovano vratiti, on više ne može živjeti bez hrane za svoju dušu, on će biti neprestani gost za Mojim stolom i Ja ću mu uvijek i zauvijek biti u stanju ponuditi Pričest… I njegova će duša živjeti, ona će prevladati smrt i više nikad ne može propasti u stanje smrti, Jer Moja ishrana joj osigurava vječni život, kao što Sam i obećao sa Riječima, ‘Tko jede Moje tijelo, i pije Moju krv, ima vječni život…’

AMEN