Živjeti u tami duha u ovom svijetu je sudbina svih onih koji su i dalje zavezani od strane Božjeg protivnika (Sotone), koji još nisu pronašli spasenje kroz Isusa Krista… koji prema tome putuju njihovom zemaljskom stazom u neznanju i slabosti, duhovno slijepi i bez snage da sebe odvoje od samog tog protivnika. Duše ovih ljudi su okružene vrlo gustim naslagama, i nijedna zraka svjetla ne može prodrijeti i prosvjetliti dušu. Ona se uselila u njezino tijelo (tj. zaokupila ga je) sa odlučnošću da u njemu postigne punu zrelost, ipak od početka njezina utjelovljenja ona je uvijek popuštala njezinom fizičkom tijelu, koje je postalo dobrodošla alatka za protivnika da spriječi dušu da sazrije… Duša, duhovno biće unutar ljudskog bića, time živi jedan kukavan život u njezinu tijelu, jer bez obzira što ovo tijelo poduzme ono nastavlja povećavati gustoću dušinih naslaga i čini nemogućim za dušu da stupi na svjetlo ukoliko joj nije podarena pomoć. I ako ljudsko biće živi čisto za njegovo tijelo i time se nikakva promjena ne može očekivati s njegove strane, pomoć mora doći izvani… duša mora biti oslobođena od kontrole koja je ščepala tijelo… I ljudi koji su već pronašli iskupljenje trebaju sudjelovati u ovom radu oslobađanja… koji se uvijek jedino može dogoditi tako što će se spomenuta duša preporučiti Isusu Kristu, Koji je jedini sposoban izbaviti ju od njezina protivnika, Koji je sposoban osloboditi ju od vladavine Njegova protivnika.
Predstavljanje ljudskog bića Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu je najbrži način izbavljenja za takve duše, obavještavajući ih o Isusovom učenju Ljubavi ljudsko biće može sebe promijeniti i zaputiti se stazom do Njega, što će uistinu biti uspješno za dušu pošto će se onda Isus Krist za nju Osobno pobrinuti… Ako je, međutim, osoba potpuno pod Sotoninom kontrolom, on neće željeti prihvatiti nijedno učenje u svezi Spasenja kroz Isusa Krista, on će biti neprijateljski raspoložen spram Božanskog učenja Ljubavi budući je protivnik znalački (spretno) kultivirao njegovu sebičnu ljubav, i time on neće pomoći njegovoj duši ni najmanje tako što će pokušati razložiti naslage, budući se ovo može dogoditi jedino kroz djela Ljubavi od kojih je on spriječen njegovom sebičnom ljubavlju. I onda će se njegovo bližnje biće morati sažaliti na takvu dušu i poduprijeti ju tako što će joj osigurati Ljubav koja joj je zanijekana od strane njezina vlastita tijela… Ona može biti izbavljena jedino kroz Ljubav, i svaka ljubazna misao će učiniti da se osjeća dobro, ona ju doživljava kao iskru svjetla, kao pritok snage, i povremeno ona također uspijeva utjecati na njezin fizički pokrov u pozitivnom smislu… Svaka duša može biti spašena ako je ona poduprta sa Ljubavlju…
Ovo bi sve vas ljude trebalo zamisliti, jer svi vi možete igrati iskupiteljsku ulogu samo ako su vaša srca sposobna i voljna ljubiti. Treba priznati, vaša Ljubav će biti nesposobna prihvatiti krivnju takvih duša i dati nadoknade za nju, ipak ona može dodijeliti snagu da promijene njihovu volju i zapute se stazom do Isusa Krista, do Križa, gdje će one naći spasenje. Duša je onaj dio ljudskog bića koji razmišlja, osjeća i želi… Ako je duši tako priskrbljena snaga kroz nesebičnu Ljubav, onda će ona također utjecati iz unutra na ljudsko biće da razmišlja i želi što je ispravno, onda će se iskra Ljubavi probiti u tamu unutra, ona će shvatiti pogrešan smjer njezine volje i započeti sebe prosuđivati… Ljudsko biće će započeti reflektirati na njegov život, i što više Ljubavi on primi od njegovih bližnjih ljudskih bića to će više sigurna biti njegova promjena, jer Ljubav je snaga koja nikada neće ostati neučinkovita. To je zašto zauzimanje s Ljubavlju nikada neće biti uzaludno, i ni jedno ljudsko biće nikada ne može zastraniti ako ga slijede Ljubavlju ispunjene misli, ako je on uključen u molitvu i povjeren Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu… Što nijedna količina rasprava ne može na čovječan način postići može unatoč tome biti postignuto kroz srdačnu molitvu, ako je Ljubav za slabu i zamračenu dušu pokretačka sila da joj se priskrbi svjetlo i snaga… I ni jedno ljudsko biće neće trebati zastraniti ako bi se Ljubav samo jednog njegovog bližnjeg ljudskog bića sažalila nad njime.

AMEN