(Matej 20:20-28)

Tko se ponizi, bit će uzvišen. Ali tko dopusti da mu njegovi bližnji iskazuju počasti, njegova nagrada u onostranom će biti uistinu biti minimalna, jer je već onda imao svoju nagradu. Vi ljudi ste na Zemlji, doista jedino iz razloga što ste još uvijek nesavršeni, jer u suprotnom bi već bili primljeni u kraljevstvo blaženih duhova, koje zahtjeva stupanj savršenstva. Ali, ako ste nesavršeni, kako onda možete tražiti uvažavanje od vaših bližnjih? Kako možete dopustiti da iskazuju počasti vama, koji još ne bi mogli stati pred Moje oči, ako bi bili iznenada opozvani sa ovog svijeta?…

Tko se ponizi, bit će uzvišen… Pa time, uzvisivanje u Mom kraljevstvu podrazumijeva duboku poniznost, koju morate pokazati ne samo prema Meni, nego također i prema bližnjemu, pod čime ne treba razumjeti pokornost i ropsko (puzeće) služenje. No, vi ljudi se nikada ne smijete uzvisivati nad bližnjima.

Ono što vas razlikuje u duhovnim darovima, što posjedujete u talentima, živom umu ili drugoj sposobnosti, nije vaša zasluga, nego vam je dano od strane vašeg Stvoritelja i Oca u skladu sa vašim određenjem (svrhom) na Zemlji. Zato ti darovi ne smiju učiniti da postanete oholi, nego jedino zahvalni prema Onome Koji vas je tako bogato obdario. Ali vi također morate ipak ostati svjesni da je vaša duša još nesavršena, a da je jedino ona, ono što nadživljuje tijelo… da stoga svi zemaljski darovi prolaze, kao što ćete i vi sami jednom proći, i izvan vaše duše ne ostaje ništa što vam daje pravo da budete oholi. Dakle, na Zemlji ne dolikuje (nije prikladno) da jednom čovjeku bude iskazano preveliko štovanje, da se ljudi koji su njegova braća klanjaju pred njim ili mu se servilno podlažu pod noge. Ne dolikuje da se čovjeku iskazuju počasti koje ga uzdižu kao kralja, ako mu nije dana takva vlast. Čak i svaki zemaljski vladar treba kod svojih podanika važiti za očinskog vlastodršca punog Ljubavi, ako želi osvojiti njihovu Ljubav, a ne samo biti strašan. Onda će mu svaki podanik sam od sebe također iskazivati čast koja mu pripada. Ali, taj je postavljen kao zemaljski moćnik nad ljudima kroz Moju volju. No, čak i njegova oholost nije vrlina, nego slabost i mana (pogreška) pred Mojim očima.

Vi ljudi ste svi jednaki preda Mnom, među sobom morate biti kao braća, morate jedan drugome služiti u Ljubavi, onda se vi krećete na Zemlji kao Moja istinska djeca i ostajete ponizna srca… Jer vi uvijek morate sebi predočiti Moj put na Zemlji, kako Sam Ja hodao među ljudima sa Mojim učenicima pored kojih Sam stajao kao Brat i Prijatelj i koje sam također bratski podučavao… Zaista Mi je bila sva moć na raspolaganju i mogao Sam Sebi sve pribaviti, zemaljsko bogatstvo i ugled pred svijetom. Mogao Sam vladati kao Kralj i svu čast za Sebe iskoristiti; ali nisam gledao visoko, vidio Sam jedino siromašnog, slabog, i prigibao Sam Se dolje k njemu; nisam poznavao oholost i nisam tražio čast i slavu od ljudi. Davao Sam jedino Ljubav i također Sam žudio jedino Ljubav od ljudi. A tko Me želi slijediti, mora služiti u Ljubavi, no nikada ne smije željeti vladati u moći (na vlasti). Tek onda on može biti postavljen nad veliko u Mome kraljevstvu, kada je na Zemlji sam sebe ponizio, poput Mene.

AMEN