(Ivan 4:21-24; Matej 7:7, 8; Jakovljeva 1:5-8)

Sve vaše molitve će biti uslišene samo ako molite na ispravan način… Ali za sada vi ne znate što podrazumijeva ‘ispravan način molitve’ inače bi živjeli potpuno bezbrižan život na Zemlji, budući bi Mi vi vjerovali (ili ‘uzdali se u Mene’) u svakom trenutku. Međutim, vama nedostaje ovo čvrsto pouzdanje u Mene, otud vi niti ne možete moliti pravilno, vi sumnjate te i dalje nastavljate tražiti premda vi trebate jedino čekati na pomoć bez sumnjanja. Opet i iznova sićušne sumnje će se pojaviti u vama s obzirom na to da li ću Ja u stvari ispuniti vaše zahtjeve, i onda vaša molitva već nije kako bi trebala biti da bi bila uslišena. Uvijek trebate znati da je Moja Ljubav spram vas beskonačna i da Ljubav sebe nikada ne uskraćuje…
Ako molite svjesni ovoga, onda ćete također znati da Ja ne mogu odbiti ništa za što se molite, budući Moja Ljubav želi odvratiti sve poteškoće od vas, Moja Ljubav vas želi usrećiti, i Moja sila je tako velika da za Mene ništa nije nemoguće, čak ako se to čini nemogućim za vas ljude. Pa ipak, vi ste nesposobni dokučiti Moju bezgraničnu Ljubav i ovo uzrokuje da sumnjate, što slabi vaše povjerenje u ispunjenje vaših zahtjeva i pri tom također ograničava Moje djelovanje…
Vi jedino uvijek primjenjujete jard-mjerilo koje je primjenjivo na vas ljude; vi također ograničavate Moju Ljubav budući nemate nikakve ideje što znači ljubiti bez ograničenja i podariti bezgraničnu Ljubav. Ali za Mene ne postoje nikakva ograničenja, niti za Moju Ljubav niti Moju silu, i prema tome Meni ništa nije nemoguće, baš kao što Ja ne ograničavam Moju volju da ljubim one od vas koji Mi se mole iz dubine vaših srdaca i sa potpunim povjerenjem da ću pomoći, da ću uslišiti vaše molitve. Jedino je vaše povjerenje koje se mora osnažiti… čvrsto uvjerenje da Ja čujem vašu zamolbu i da ću vam doći u pomoć, štogod to moglo biti…
Vaše povjerenje može prevladati sve, budući ćete vi onda jedino djelovati sa Mnom Osobno i tako ćete također biti sposobni poduzeti što želite… to će uvijek biti blagoslovljeno od strane Mene… Vi ćete jasno osjetiti Moju ruku nakon iskrene i povjerljive molitve Meni… Biti ćete vođeni kako će to biti u vašem najboljem interesu, i sve brige će otpasti od vas, tako da možete hodati kroz zemaljski život radosno i neopterećeno, uvijek držeći se za Moju ruku i nikada opet ne odustajući
udući se neprestano sjedinjujete sa Mnom u molitvi. Pronalazeći ovu jednostavnu vezu sa Mnom, vi ćete biti sposobni moliti ispravno, onda ćete Mi govoriti na najjednostavniji način i Ja ću vas čuti i neću produžiti vrijeme kako bi pomogao Mojem djetetu…
Međutim, vi Meni morate vjerovati… Ja moram na ovome inzistirati budući Me svaka sumnja spriječava od Moje aktivnosti Ljubavi u vama… ako se uzme da je jedan vječni zakon da se Ljubav ne smije susresti sa otporom, ali da nedostatak povjerenja sačinjava otpor koji spriječava snagu Moje Ljubavi da postane uistinu učinkovita… Ja Sam zabrinut za dobrobit svake pojedinačne osobe i svaka pojedinačna osoba može govoriti sa Mnom kako dijete govori sa svojim Ocem… Time svatko tko to čini će uistinu biti dobro zbrinut u vremenu i vječnosti, on će uvijek i zauvijek primiti pomoć, jer čim dijete položi njegovo povjerenje u Mene Ja mogu u njemu ostvariti učinak u skladu sa njegovom voljom. I jedino onda će on biti u stanju moliti ispravno u duhu i u Istini, jedino onda on može biti siguran da će njegove molitve biti uslišene, jer Ja neću Sebe zanijekati ikome tko Me potpuno i povjerljivo zaziva za pomoć.

AMEN