Meni je ugodan jednostavan oblik molitve… Svatko tko Mi govori nadugačko i naširoko (ili ‘koristeći razrađene riječi i rečenice’) neće biti u stanju proizvesti dubinu osjećaja koji jedini pronalazi svoj put do Mojeg srca. Ali kada molitva dolazi iz srca ona je poput jednostavnog izražaja najunutarnijih osjećaja i njezina jednostavnost neće podbaciti proizvesti učinak budući ću Ja čuti taj poziv svaki puta i udovoljiti mu. Ja tražim djetetovu povjerljivu molitvu njegovu Ocu, koja ništa ne zadržava i skromna je i na taj način ugodna Ocu; dok sav neprirodan govor izvire više iz razumske misli nego iz srca i ograničava odnos djeteta sa njegovim Ocem. Srdačna molitva je nijemi razgovor sa Mnom u svoj poniznosti i Ljubavi, sa povjerenjem u Moju neprestanu podršku, i nježan odgovor… Takva molitva nalazi Moje odobravanje … Ali Ja ne zamjećujem formalne molitve budući se one ne podižu iz vaših srdaca i prema tome ne mogu biti doživljene kao osobna molitva. A nije dužina molitve ono što povećava njezinu učinkovitost već jedino njezina iskrenost…
Vi doista trebate neprestano moliti (Luka 18:1; 1 Solunjanima 5:17), međutim ovu Riječ se ne smije razumjeti kako znači da vi trebate tratiti vrijeme u prakticiranju dugih formalnih molitvi, koje preda Mnom nemaju ni najmanje vrijednosti, radije vi trebate neprestano misliti na Mene i komunicirati sa Mnom. Ovo će Mi pružiti zadovoljstvo a vi iz toga možete izvući beskrajnu milost, budući vas vaše trajno sjedinjenje misli sa Mnom čini prijemčivima za Moju milost: kada sa Mnom započnete vaš dnevni rad, kada tražite savjet od Mene u svemu što činite i na taj način Mi dozvolite ostati blizu naračun vašeg vlastitog zahtjeva kojeg dokazujete u vašim mislima svaki puta kada se u molitvi ujedinite sa Mnom. Vaše srce mora biti uključeno ako ću Ja Osobno htjeti raditi na i u vama. Ali vi nećete biti u stanju ostvariti učinak sa praznom molitvom, čak ako u njoj provedete puno vremena, jer onda Ja ne mogu čuti glas Mojeg djeteta, koje jedino prima od Oca što zahtijeva i što zamoljeva. A kada se osjećate kao Moja djeca vaša će molitva također biti dječje nevina i jednostavna, vi nećete potrebovati formalne molitve budući vam one neće pružiti utjehu i snagu, one će vam se pričinjati kao prazno lupetanje. Jer ispravan odnos sa Mnom vas također nagoni koristiti prave riječi, kao kada dijete govori sa njegovim Ocem, i onda Mi je vaša molitva doista ugodna.

AMEN