(Matej 7:7-11)

Vi ljudi bi trebali vjerovati kako od Mene možete dobiti štogod (po)želite samo ako Mi se molite/obratite na ispravan način… Pa jedan zemaljski otac neće (za)nijekati svojem djetetu ništa ako ga on povjerljivo zatraži nešto, jedan zemaljski otac ne može djetetu odbiti ništa zato što ga voli sa svim svojim srcem i također želi posjedivati djetetovu ljubav. Jedan zemaljski otac je, međutim, osoba sa slabostima i nedostacima u usporedbi sa vašim Ocem na nebu, Čija ljubav prema Njegovoj djeci, za čijom ljubavlju je On žudio od početka, je daleko dublja. Volja Moje djece je ono što ih je razdvojilo od Mene, ono što ih je okrenulo prema Mojem neprijatelju (= Sotoni) i koju Ja žudim posjedovati. I Ja prihvaćam da se ta volja aplicira Meni  ako Me osoba zaziva u molitvi (u smislu, ‘da ta volja od Mene nešto potražuje u molitvi’), ako je to ispravna vrsta molitve koja prikazuje poziv djeteta Ocu. Onda će ljudsko biće biti na putu povratka k Meni, onda ću Ja već zadobiti nazad Svoje dijete, i onda će Moja ljubav biti voljna dati što god je zatraženo kako bi također zadobila ljubav Mojeg djetea, tako da se ono više nikad neće iznova okrenuti od Mene.

Ali ljudske molitve su rijetko ono što bi trebale biti… oni se mogu i dalje moliti njihovom Bogu ali ne Ocu, i njihovim molitvama nedostaje snage pošto (nj)im(a) nedostaje dječjeg povjerenja baš kao i vjere da ću Ja odgovoriti na njihove molitve… A to nije znak ispravnog odnosa između djeteta i njegovog Oca, oni su i dalje jako udaljeni od Mene, oni samo pokušavaju i onda su čak još više nevjerni/skeptični kada su njihove molitve bile uzaludne… Najprije naučite prepoznati Oca u Meni i onda Mi govorite, onda ćete sami otkriti koliko će vaša molitva biti puno djelotvornija. Vaša nevolja je naumljena da vas osvjesti za činjenicu (= da postanete svjesni činjenice) kako ste vašom vlastitom snagom nesposobni išta napraviti i da bi se, u vašoj bespomoćnosti, vi trebali i sposobni ste okrenuti se ka Onome koji je moćan, Koji vam može i također želi pomoći pošto vas voli (Ivan 15:5)… U ovoj svjesnosti ćete vi za sebe osjećati kako ste Njegova djeca i onda Mu u poniznoj i iskrenoj molitvi predstavite vašu nevolju i On će vam pomoći, i time ispuniti obećanje: ‘Tražite/MOLITE, i dat će vam se… kucajte, i otvorit će vam se (Matej 7:7-11).’

AMEN