(1 Korinćanima 13:4-8)

Prepoznajte vaše slabosti i pokušajte ih ukloniti… nemojte postati nestrpljivi kada bi sebe trebali postaviti u položaj drugog čovjeka, i budite uviđavni… nemojte povrijediti njegove osjećaje, i shvatite ozbiljno zapovijed Ljubavi kada vaš bližnji treba vašu aktivnu pomoć ili riječi ohrabrenja… Nemojte pružiti ni jedan razlog za raspravu već dobrodušno pokušajte pronaći suglasnost, uzmite Moj primjer, Ja Koji Sam svim ljudima prilazio sa Ljubavi ispunjenim srcem da bi ih pridobio. I time bi vi, također, trebali uvijek pokušati osvojiti srce druge osobe; ništa ne bi trebali propustiti što bi moglo probuditi Ljubav, jer potpuno razumijevanje slabosti druge osobe može sebe očitovati jedino u Ljubavi. I time bi svaki od vas trebao ovo učiniti drugome, ne ostavite ni jednu priliku neiskorištenu da ugodite sa prijaznom riječju ili s Ljubavlju ispunjenom akcijom, jer ako izbjegavate povrijediti vašeg bližnjeg, ako mu date unutarnji mir, vi ćete činiti uistinu Kršćansko djelo Ljubavi spram bližnjeg koje će vam biti na dobrobit, jer vi ćete ga na taj način osnažiti fizički i duhovno. On sam će biti postavljen u stanje Ljubavi, on će zauzvrat osjećati Ljubav, i on neće podbaciti sprovesti svoju Ljubav u akciju. On će umanjiti svoju sebičnu Ljubav…

Budite strpljivi i nježni, krotki i ponizni, i vaš život će postati lakši, jer Ljubav je najbolje oružje protiv neprijateljstva, a Ljubav oprašta i podnosi, ona daje i usrećuje, ona sjedinjuje srca, ona liječi rane i nikad neće biti bez razumijevanja za slabosti i pogreške druge osobe i usprkos svemu će na kraju slaviti pobjedu, jer Ljubav je snaga koja postiže što god želi. 

AMEN