Ja Sam vam blizu… Pomisao samo će Me pozvati k vama, i vi Mi možete povjeriti sve vaše brige i probleme… Ja vas čujem i uvijek Sam voljan pomoći. Međutim, morate postaviti vaše povjerenje u Mene… Vi morate vjerovati kako ste vi, kao Moja djeca, uvijek prigrljeni Mojom ljubavlju, da vas Ja nikada neću ostaviti bez nadzora nego uvijek motrim na vas kao što dobar otac motri njegovu djecu. U tom slučaju vi možete počivati potpuno sigurni da vas ništa neće ozlijediti, kako će sve što je određeno pristupiti vam biti dobro za vašu dušu. Ali vaš vjerni poziv Meni će također otjerati što vam izgleda nepodnošljivo, jer Moja vam ljubav ne može zanijekati išta ako me povjerljivo zatražite za to (Matej 7:7-11). Ali ako vi dvojbite Moju ljubav ili Moju snagu učinit ćete nemogućim za Mene da vam uslišim vašu molitvu. Unatoč tome, Ja neću razočarati snažnu vjeru… Prema tome Ja ću vas uvijek opominjati: Pobrinite se da steknete snažnu vjeru… pobrinite se da vaša vjera oživi kroz ljubav… To je Moja neprestana instrukcija, Moj neprestani poziv na buđenje, budući je ljubav jedina solucija za otklanjanje sve nevolje, budući ćete vi kroz život ljubavi steći takvu snažnu vjeru da ćete naknadno biti u stanju prognati svu nevolju… Vi doista ne bi trebali patiti ili trpjeti zemaljsku nevolju ako bi imali na vašem raspolaganju snagu vjere koja je rezultat ne-sebične dobrodušne aktivnosti. Onda bi svrha vašeg zemaljskog života (koja je) mijenjanje vaše prirode u ljubav i, kroz ljubav, uspostavljanje iskrenog kontakta sa Mnom, bila već ispunjena… budući Moje prisustvo odstranjuje svaku nevolju. Ipak vi ljudi ste i dalje slabi u vjeri i time također slabi u ljubavi… Iz ovog razloga vi se uvijek trebate okrenuti k Meni sa zamolbom za pomoć da vas osnažim. Zatražite snagu koja vam nedostaje i vjerujte kako ću vam pomoći jer vas ljubim i želim također zadobiti vašu ljubav. Srdačna unija sa Mnom kroz molitvu će vam osigurati Moju podršku, i čak ako bude dana i sati u vašem životu kada ste malodušni i želite očajavati… vi niste nikada napušteni od strane vašeg Oca na nebu, i On će uvijek pomoći kada je pravo vrijeme.   

AMEN