Onaj koji se osjeća slab u duhu treba doći k Meni, Ja ću mu dati snagu… onaj čija je vjera u opasnosti posrnuti/pokolebati se Me treba pozvati i Ja ću opet oživjeti njegovu vjeru… Ja ga želim podići opet kroz Moju Riječ tako da će on postati duhovno i fizički tako snažan da će prevladati sve prepreke koje ga obeshrabruju. Ja ću ga nahraniti i okrijepiti i on će zasigurno osjetititi snagu Moje nebeske mane u njemu time što će uvjereno ispuniti njegove zemaljske obaveze i podizati češće njegovo srce gore ka Meni u molitvi. Nalaženje utočišta u Meni će ga uvijek podignuti, jer nitko Meni ne prilazi uzalud, nitko ne kuca na Moja vrata bez da mu ona bivaju otvorena (Matej 7:7, 8), i nitko tko žudi za darom neće odšetati od Mene praznih ruku. Ali Ja posebice uzimam u obzir duhovnu nevolju i kako bi ju riješio često puštam ljudima da hodaju teškim stazama tako da će naučiti prepoznati Me i zatražiti Moju pomoć. Međutim, svatko tko dolazi k Meni vlastitom voljom, tko Me prihvati kao njegovog dnevnog Savjetnika, tko ne započinje ništa bez da Mi se najprije pomolio za Moj blagoslov, tko sebe otvara za Moj upliv snage kroz molitvu i dobro-dušnu aktivnost dnevno i u svakom satu, tko prema tome živi svjesno i radi na unapređivanju njegove duše, će neprestano biti zbrinut od strane Mene i biti sposoban uvjerljivo prepustiti njegovo duhovno i zemaljsko blagostanje Meni… on neće biti ozlijeđen, čak ako je pritisnut od strane zemaljske nevolje kako bi se njegova vjera testirala. Staza ka Meni je uvijek otvorena i most je, u svakom trenutku, molitva, srdačan kontakt sa Mnom i zazivanje Mojega imena… Onda ćete uvijek primiti odgovor, vaša nevolja će uvijek biti ispravljena/riješena čim vi samo čvrsto vjerujete i uvjereno postavite vaše povjerenje u Mene. Ja Sam svjestan vašeg svakog problema i brige i uvijek znam kako riješiti situaciju, ipak trebate vjerovati kako bi prepoznali snagu vjere kada primite pomoć. Dopustite Mi biti u kontroli i jedino uzmite u obzir vaše duše tako da one neće živjeti u oskudici, jer to potpuno zavisi o vašoj vlastitoj volji, dok ću se Ja pobrinuti za tijelo ako vjerujete u Mene i svjesno stremite ka Meni. I prema tome, ‘Uvijek dođite k Meni ako ste umorni i teško opterećeni, Ja ću vas odmoriti’… Ja Sam vam dao ovo obećanje i Ja ću ga doista održati, vi Me nikada nećete zazivati uzalud ako trpite nevolju tijela i duše, Ja Sam uvijek voljan pomoći budući vas ljubim za svu vječnost.

AMEN