Sve vodi ka spasenju vaše duše čim se povjerite Meni i Mojoj milosti… Onda ćete također jasno osjetiti Moju milost pošto ću Ja uvijek hodati pored vas kao vaš vodič a vi ćete biti oslobođeni vaše vlastite odgovornosti… Sve dok niste savršeni, sve dok još i dalje živite na Zemlji, vi ćete biti slabi i trebate podršku kako bi ostvarili svoj cilj, trebat ćete Onog Koji uvijek hoda pored vas, Koji pazi svaki vaš korak i štiti vas od pada(nja) kada je put tijesan i opasan… Stoga Mu se vi uvijek trebate preporučiti/povjeriti, vi bi Ga trebali tražiti da vam pomogne i da vas zaštiti. Vi bi trebali tražiti da blagoslovi vas i sve vaše misli, namjere i djela… vi bi Ga trebali tražiti da bude na vašoj strani, (Njega) Kome se možete povjeriti kako bi sigurno hodali vašim zemaljskim putem…

i nikad ne bi trebali zaboraviti ovaj zahtjev za Mojim blagoslovom (ili ‘ovo zatraživanje Mojeg blagoslova’), vi ne bi trebali započeti vaš dan bez da ste najprije sebe povjerili/preporučili Meni i Mojoj brizi, ali onda možete biti sigurni da je svaki put ispravan i svako djelo što činite dobro. Onda će vaš život također garantirati sazrijevanje vaše duše pošto ćete sebe u potpunosti povjeriti Meni, pošto ste sebe predali Meni i više ne želite živjeti vaš život bez Mene… Moj blagoslov je prema tome vrlo važan činbenik koji ne bi smio biti zanemaren, pošto način života koji je blagoslovljen s Moje strane može jedino voditi do ispravnog cilja, do konačnog sjedinjenja sa Mnom. I Ja neću uskratiti Moj blagoslov od nikoga koji ga zatražuje, koji Me svjesno traži za Moj blagoslov. Pošto Moj blagoslov znači pritjecanje Moje snage ljubavi, on znači Očevo vodstvo/upravljanje, Koji želi voditi Svoje dijete do ispravnog cilja… I zaista, vi ne možete (za)tražiti ništa bolje od Mojeg blagoslova, bez obzira što poduzeli… Ja ću vam odobriti ovaj zahtjev duhovno i zemaljski, Ja ću voditi vaše misli u ispravnom pravcu duhovno i zemaljski, I duhovno i zemaljski vi možete iskusiti Moju očiglednu pomoć… Jer onda ćete Mi dokazati da vi želite Mene i Moju ljubav i da Me također ljubite ili vi ne bi žudjeli za Mojim prisustvom, koje vam je uvijek osigurano putem Mojeg blagoslova…