Moja Ljubav će vas ponijeti preko svih prepreka samo ako Mi vi povjerite sebe i ne želite ništa drugo nego ispuniti Moju volju… budući je Moja Ljubav spram vas bezgranična, i kada bi bili sposobni zamisliti stupanj Moje Ljubavi, vi ne bi više doživjeli nikakvu nevolju ili brigu budući bi znali da ću Ja Moje zaštitničke ruke držati nad vama i štititi i blagosloviti vas. Međutim, vaše tjeskobne sumnje Me drže na udaljenosti od vas tako da puna snaga Moje Ljubavi ne može ostvariti učinak. I Ja moram dozvoliti da se ovo dogodi ako ne želim ograničiti vašu volju, koja mora stremiti ka Meni u potpunoj slobodi… Ali premda vam Ja nastavljam govoriti da vas Ljubim sa svom žestinom i da se ničega ne trebate bojati… vi morate dobro proučiti ove Riječi unutar vas, jer jedino onda vas njihov učinak može prožeti i učiniti vas uistinu sretnim… Zamislite Oca Koji vjerno vodi Njegovu djecu za njihovu ruku i neće dopustiti opasnostima da im pristupe. Očeva je Ljubav doista nesebična i jedino želi dijete učiniti sretnim, ali dijete mora također neustrašivo ostati blizu Oca i mora činiti što Otac traži. I ovo je što bi vi trebali također napraviti time što ćete vršiti Moje zapovijedi, koje Sam vam Ja jedino dao tako da bi vas mogao učiniti neopisivo sretnima. Ako vršite Moje zapovijedi Ljubavi spram Boga i vašeg neprijatelja, vi ćete Mi također pružiti veliko zadovoljstvo, jer onda ćete se vi dobrovoljno vratiti k Meni, vi ćete dobrovoljno uhvatiti Moju ruku i dopustiti sebi biti vođenima na vašoj budućoj stazi života.

Od toga trenutka nadalje vi ćete biti oslobođeni od sve nevolje i brige, budući ću se Ja za vas pobrinuti o ovima, budući ću se Ja za sve pobrinuti namjesto vas, budući će vas Moja moć i snaga nositi preko svega za što se čini da vas ometa na vašem putu spram uspona. Samo često i iskreno zamislite da vas Ja držim za vašu ruku i čuvam vas… da vas Ja Ljubim i da Mi je stalo da sazrijete… da vas neću prepustiti Mojem protivniku (Sotoni) jednom kada se okrenete ka Meni vašom vlastitom slobodnom voljom… Pokušajte proniknuti u prirodu Mojeg Božanstva još dublje, Koje je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… I vi ćete sve više i više osjetiti da Bog Ljubavi neće željeti vašu nesreću, da će ona biti držana na udaljenosti samo ako bi Ga slijedili… ako samo uhvatite Moju ruku, koju ću Ja uvijek pružiti ka vama ako hodate sami, i hodate sa Mnom. Moje oči vas neprestano motre i prepoznaju sve opasnosti… Da li doista vjerujete da će vas Moja Ljubav ostaviti nezaštićenima u takvim opasnostima? Da li mislite da ću vas pustiti da hodate sami čak ako ste to željeli? Ja vas slijedim budući znam vas i vaša srca i budući znam da pripadate Meni kao rezultat vaše volje. Ali biti ćete izloženi pritisku i opterećeni sve dok hodate sami ne hvatajući Moju ruku, i doživjet ćete probleme koji će vas podsjetiti na Mene i nagnati vas da Me zazovete.. I Ja ću biti sa vama u svakoj nevolji duše i tijela, jer Moja Ljubav vam je uvijek blizu i jedino čeka na vaš poziv kako bi opet hodala pored vas i osigurala vam pouzdanu zaštitu, koja će učiniti da se osjećate sigurnima i zaštićenima budući ćete vi onda hodati svjesno pored Mene. Ne izgubite ovu svjesnost o Mojem prisustvu… Opet i iznova vi svoje misli trebate okrenuti ka Meni, i opet i iznova vi trebate misliti o Onome Koji vas slijedi sa neumornom Ljubavlju i strpljenjem, Koji vas želi kompletno posjedovati, Kojemu vi trebate sebe izručiti u potpunoj vjeri da će vas On izvesti iz sve nevolje.

AMEN