put koji vodi do doma istinske kršćanske obitelji
put koji vodi do doma istinske kršćanske obitelji
Ako Gospod kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Gospod grad ne čuva, uzalud stražar bdi.
Psalam 127:1a
 

Kršćanski je dom za mene dom u kojem je Isus prisutan kao dio obitelji. To je dom u kojem ljubav i vjera, malo po malo, postaju nerazdvojivi od ostalih dijelova obiteljskog života. Dom je to koji vjerojatno nije savršen, ali u njemu roditelji i djeca ustrajno nastoje svakim danom biti sve bolji i bliže svome Bogu kojeg vide u Isusu Kristu.

Dok sam se spremala pisati ovaj tekst naišla sam na jedan, po meni, divan tekst koji na tako jednostavan način objašnjava što je, a što nije kršćanski dom.

Svaki kršćanski roditelj spremno će priznati kako svoju djecu odgaja u kršćanskom domu, no krenete li kopati malo dublje često će te otkriti da oni zapravo misle na kršćansku kulturu i običaje. Ipak, kršćanske aktivnosti i interesi ne čine kršćanski dom.

Budimo još određeniji, kršćanski dom nije određen onime što djeca čine. Dijete može redovito čitati Bibliju, slušati kršćansku glazbu, družiti s prijateljima kršćanima, ići redovito na misu, vjeronauk i još uvijek ne odrastati u kršćanskom domu. Bez obzira na to u koliko aktivnosti djeca sudjelovala nisu oni ti koji grade kršćanski dom već njihovi roditelji. Što onda čini kršćanski dom?

Jednostavno rečeno kršćanski dom je dom u kojem je Bog prisutan u životu roditelja. On je kršćanski ne samo u svom imenu, već u stvarnosti- Isus je prisutan svojim Duhom u ljudima koji žive u tom domu. Kuća bez dobrih temelja će se srušiti i samo će čvrsti temelji osigurati čvrst i stabilan dom. Na isti način je Krist temelj kršćanskog doma. To što se roditelji nazivaju kršćanima ne znači da će nužno i stvoriti kršćanski dom. Stvar je odluke roditelja žele li uistinu sagraditi svoj dom na stijeni koja je Isus Krist i Njegovoj Riječi odnosno zapovijedima Ljubavi.

Odluka je na roditeljima u kojoj mjeri žele rasti u vjeri i ljubavi prema Bogu i bližnjima. I točno onoliko koliko sami posjeduju ljubavi i vjere moći će prenijeti svojoj djeci. Ono što sami ne posjeduju neće moći ni prenijeti dalje. Otkud onda krenuti, kako krenuti graditi kršćanski dom?

Hvala Ocu našem koji nam je u Evanđelju ostavio jasne upute za život. Jednom kada smo se sami zaputili tom stazom i odlučili svoja srca promijeniti u Ljubav znat ćemo kako i svoju djecu hraniti Božjom Riječi i Ljubavlju Kristovom budući da su one već u nama.

I tako se gradi kršćanski dom malo po malo. Ljubav koju primimo kroz Božju Riječ, molitvu i djela ljubavi polako prenosimo dalje. Sve počinje u našim srcima.

U Ljubavi Kristovoj, Tereza